Úvod

Zkvalitňujeme kulturní vyžití seniorům žijícím v sociálních zařízeních a děláme radost dětem z dětských domovů. Tvoříme projekty a pořádáme umělecké představení za účelem primární prevence sociálně-patologických jevů ve společnosti.

Snažíme se rozdávat úsměv všude tam, kde je ho nejvíce zapotřebí.