Dej stop šikaně

„Dej stop šikaně“ je výchovný pořad zaměřený na prevenci šikany mezi dětmi. Žáci se během programu dozvídají o stádiích a formách šikany. Seznamují se s postupem, co dělat, na koho se obrátit a jak šikanu zastavit. Program probíhá interaktivní formou a je zajištěna výborná pozornost dětí díky spojení se zajímavými kouzly a moderními iluzemi.

Profesionální moderátor a iluzionista Aleš Krejčí v programu vytváří modelové situace pomocí kouzel s příběhy, ve kterých vede děti
k zamyšlení nad chováním agresorů a oběťmi šikany. Tímto způsobem upoutává pozornost dětí, které se aktivně zapojují. Učí je rozpoznávat, co je ještě legrace a naopak jaké chování je zcela nepřípustné. Motivuje děti samy sebe vnímat pozitivně, překonat svůj strach a dát stop šikaně.

Program probíhá v tělocvičnách ZŠ. Délka je 45 minut. Všechno potřebné, včetně kvalitního ozvučení
a zástěny, si přivezeme. Stačí pouze umožnit vstup na místo cca hodinu před plánovaným začátkem akce.